Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau

Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau L10, llawn amser, 37 awr yr wythnos (Parhaol)

Os ydych chi’n mwynhau gweithio ar lefel gorfforaethol ac mewn partneriaeth, yna mae gennym ni gyfle cyffrous i chi ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hyblyg gyda phrofiad rheoli prosiectau rhagorol. Byddai dealltwriaeth dda o reoli perfformiad a datblygu strategaeth, yn ogystal â dealltwriaeth ardderchog o’r dyletswyddau cyfreithiol sy’n effeithio ar lywodraeth leol, yn fanteisiol.

Rydym yn chwilio am unigolyn ag ystod eang o sgiliau a phrofiadau, megis: • Rheoli perfformiad • Cynllunio corfforaethol • Meddwl yn strategol • Ymgynghori ac ymgysylltu • Rheoli prosiect • Hwyluso • Ysgrifennu adroddiadau • Dadansoddi data • Gweithio mewn partneriaeth

Mae sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol yn hanfodol, ynghyd â'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac ar eich menter eich hun. Bydd yn rhaid i chi fod â’r gallu i ddatblygu perthnasau gwaith da gyda chydweithwyr ar bob lefel o'r awdurdod a gyda’n partneriaid. Mae ymagwedd ragweithiol, hyblyg a strategol at waith yn hollbwysig. Yn gyfnewid gallwn gynnig cyfle i chi weithio mewn amgylchedd cyfeillgar a phrysur. Mae hon yn swydd barhaol lawn amser. Mae hon yn swydd hyblyg a lleolir y brif swyddfa yng nghanol tref Wrecsam. Am ragor o wybodaeth a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Louise Payne neu Kate Adamson ar 01978 292271, cyfnewid testun 18001 01978 292271 neu louise.payne@wrexham.gov.uk. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Iau 19 Medi. I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn ar 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefanttp://www.wrecsam.gov.uk;.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Rydym yn gweithredu cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr cymwys priodol gydag anableddau. Rydym wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal.

Rhaid dychwelyd y ffurflen gais wedi'i llenwi erbyn 30/08/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 30/08/2019
Cyflog/Graddfa: £32,878 - £35,934
Cyfnod Llawn Amser
Adran Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi
Cyfeirnod 04268
Dyddiad Postio 05/08/2019

Hysbysebu