Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Ffordd Parc Borras Wrecsam LL12 7TH 01978 346890

Pennaeth: Mr R Nicholson

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Graddfa G03 (£5,854)15 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR Dros dro tan fis Gorffennaf 2020

Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth 1:1 i ddisgybl gydag anghenion unigol yn y sbectrwm o anhawster cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi’r disgybl yn y dosbarth ac yn gweithio’n unigol ar gynllun addysg a baratowyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael i'w lawrlwytho o www.wrecsam.gov.uk/swyddi neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk; neu drwy ffonio: 01978 297403.

DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I LLENWI YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 24 Medi 12pm CYFWELIADAU: I'w gadarnhau

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 04/09/2019
Cyflog/Graddfa: £5,854 - £5,971
Cyfnod
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod 04271
Dyddiad Postio 05/08/2019

Hysbysebu