Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Ffordd Parc Borras Wrecsam LL12 7TH Ffôn: 01978 346890 (Pennaeth: Mr. R Nicholson)

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Gradd L02 £1,407 - £1,441 y flwyddyn 5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

PARC BORRAS - CYMORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD X 2 Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, Ffordd Parc Borras, Wrecsam LL127TH Ffôn: 01978 346890 Pennaeth: Mr R Nicholson CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD)

Graddfa G02 £1,938 y flwyddyn Parhaol 5 awr yr wythnos YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR I DDECHRAU YM MIS MEDI 2019 Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi dau Gymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau’r ysgol ac i ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau ategol eraill fel y bo’n briodol. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd, dydd Mawrth 3 Medi 2019. Llunio rhestr fer: Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 Cyfweliadau: Dydd Mercher 4 Medi 2019 (3.30 p.m. ymlaen) Mae pecynnau cais ar gael i'w lawrlwytho o’n gwefan www.wrecsam.gov.uk/swyddi neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol drwy e-bost hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu dros y ffôn: 01978 297403. DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I LLENWI YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL (CYFEIRIAD UCHOD)

DYDDIAD CAU: Canol dydd, dydd Mawrth, 3 Medi 2019 LLUNIO RHESTR FER: Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 CYFWELIADAU: Dydd Mercher, 4 Medi 2019 (Ar ôl 3.30 pm)

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 03/09/2019
Cyflog/Graddfa: £1,407- £1, 441
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod 04272
Dyddiad Postio 05/08/2019

Hysbysebu