Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 , Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 , Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair

Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Ffordd Lea Wrecsam LL13 7NA Ffôn: 01978 352406

Pennaeth: Mrs R F Acton

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Graddfa L04 £6,598 y flwyddyn 16.25 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Dros dro tan 31 Awst 2020 Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 i weithio dan gyfarwyddyd/arweiniad uniongyrchol y staff addysgu/ staff uwch, i gyflawni rhaglenni gwaith/gofal/cymorth, i ganiatáu mynediad disgyblion at ddysgu a darparu cymorth cyffredinol i’r athrawon i reoli’r disgyblion a'r ystafell ddosbarth. Gallai’r gwaith gael ei wneud yn yr ystafell ddosbarth neu du allan i’r brif ardal addysgu. Yr oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener 8.45am tan 12pm.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddisgwyliadau uchel, yn dangos ymrwymiad i welliant a chynnydd, yn gallu ysgogi ac ysbrydoli disgyblion a bod yn chwaraewr tîm. Bydd gan yr ymgeiswyr isafswm o radd TGAU mewn Saesneg a Mathemateg neu gyfwerth. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi ethos Catholig ein hysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

I wneud cais: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais Gatholig sydd ar gael ar y dudalen we, neu os ydych yn dymuno derbyn pecyn cais cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ffoniwch: 01978 292012 – Cyfnewid Testun 18001 neu anfon e-bost at: schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 18 Hydref 2019 CYFWELIADAU: Wythnos yn dechrau 21 Hydref 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £6,598
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod Ad 04385
Dyddiad Postio 26/09/2019

Hysbysebu