Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Glanhawr, Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern (PTT-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Glanhawr, Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern (PTT-EXT)

Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern Ffordd Deva Wrecsam LL13 9HD Ffôn: 01978 367080

Pennaeth: Mr S Edwards Glanhawr 15 awr yr wythnos G02 SCP 1 £9.00 yr awr

Contract blwyddyn, heb wyliau yn ystod y tymor

Mae’r Corff Llywodraethu’n dymuno penodi glanhawr ysgol i ymuno â’n tîm, gan weithio dan gyfarwyddyd y Gofalwr i sicrhau fod adeiladau’r ysgol yn lân.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau’r swydd cyn gynted â phosibl yn nhymor yr Hydref.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran

Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: 28 Awst, 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 28/08/2019
Cyflog/Graddfa: £9.00 per hour
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod Ad 04276
Dyddiad Postio 07/08/2019

Hysbysebu