Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cogydd Cynorthwyol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cogydd Cynorthwyol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Tai a’r Economi

Cogydd Cynorthwyol

YSGOL GRANGO

G04 pwynt 4-5

£9.55 - £9.74 yr awr

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG

20 awr yr wythnos

Mae lleoliad arlwyo prysur mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam yn chwilio am Gogydd Cynorthwyol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, dan oruchwyliaeth, am weithrediad dyddiol effeithlon y gegin, a bydd disgwyl iddo fod yn gyfrifol am y gegin yn absenoldeb y Cogydd Cyfrifol neu gyflenwi dros dro yn y sector cynradd.

Bydd y prif ddyletswyddau yn cynnwys:

 Dyletswyddau coginio medrus sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o brydau a weinir a dealltwriaeth o arferion coginio iach  Ymgymryd â dyletswyddau Cogydd Cyfrifol yn ôl yr angen  Gweithredu system heb arian  Gwirio stoc a dyletswyddau clerigol  Sicrhau hylendid ac iechyd a diogelwch  Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall sy'n gymesur â natur gyffredinol a graddfa'r swydd

Gellir cwblhau ceisiadau ar-lein neu gallwch ofyn am becyn cais gan: Susan Thomas, Adain Gwasanaethau Cymorth, Adran Tai a’r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU. Rhif ffôn: 01978 315647.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

DYDDIAD CAU: 6/9/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 06/09/2019
Cyflog/Graddfa: £9.55- £9.74 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04277
Dyddiad Postio 08/08/2019

Hysbysebu