Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2

Hysbysebu

Manylion Swyddi

SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2

Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Maesteg Brynteg Wrecsam LL11 6NB

Rhif Ffôn – 01978 756398 Pennaeth: Mrs R Connell

SWYDD CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 21 awr/pedwar diwrnod yr wythnos Contract Dros Dro tan 31 Mawrth 2020 Yn ystod y tymor yn unig heb unrhyw wyliau yn ystod y tymor

Rydym yn awyddus i benodi Cymhorthydd Addysgu i weithio ar draws ein clwstwr o ysgolion. (Ysgol Gynradd Sirol Brynteg, Ysgol Penrhyn, Santes Fair, Brymbo ac Ysgol Tanyfron)

Mae hwn yn brosiect cyffrous ac arloesol sy'n cynnwys: • Cefnogi dysgwyr sy’n agored i niwed gan ganolbwyntio ar les a meithrin. • Cynnal ystod o raglenni gan gynnwys sesiynau chwarae a therapi celf. • Gweithio gyda disgyblion ar draws y cyfnodau allweddol. • Hyfforddiant a chymorth proffesiynol.

Rydym yn dymuno penodi cymorthyddion dysgu sy’n arddangos: • Profiad o weithio gyda disgyblion diamddiffyn. • Ymagwedd hyblyg a pharodrwydd i addasu. • Gallu cyfathrebu'n effeithiol gyda disgyblion a chydweithwyr a gweithio’n rhan o dîm.

Swydd i gychwyn o fis Tachwedd 2019

Mae’r swyddi hyn wedi eu hariannu drwy grant. Unwaith y bydd cyllid ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf wedi’i gadarnhau efallai y bydd yn bosibl ymestyn y contract tan fis Ebrill 2021

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi, cysylltwch â Mrs Connell, y Pennaeth ar 01978 756398.

DYDDIAD CAU: Hanner dydd, dydd Llun 21 Hydref 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 21/10/2019
Cyflog/Graddfa: £8,527 - £ 8,698
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04390
Dyddiad Postio 27/09/2019

Hysbysebu