Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Uwch Syrfëwr Adeiladau x 2

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Uwch Syrfëwr Adeiladau x 2

Uwch Syrfëwr Adeiladau x 2

G09 - £29,636 - £32,029 2 x 37 awr yr wythnos - parhaol

Bydd deiliaid y swydd yn arwain ystod eang o brosiectau sy’n ymwneud â Thai, o’r dechrau hyd at y diwedd. Bydd hyn yn cynnwys gwaith cynnal a chadw ymatebol ac wedi’u cynllunio, cynlluniau ailwampio a gwella, cwmpas y gwaith, dylunio, datblygu a chaffael manwl, rheoli prosiect a goruchwylio prif brosiectau i sicrhau bod portffolio Tai y Cyngor yn bodloni holl ofynion ei denantiaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Mr Andrew Berry - Rheolwr Rhaglen ar, ar 01978 315476.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 18 Hydref 2019.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £29,636 - £32,029
Cyfnod Llawn Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04388
Dyddiad Postio 27/09/2019
Ymlyniad

Hysbysebu