Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

SWYDDOG GWYBODAETH ESTYN ALLAN

Hysbysebu

Manylion Swyddi

SWYDDOG GWYBODAETH ESTYN ALLAN

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT GWASANAETH GWYBODAETH I DEULUOEDD WRECSAM (GGiDW)

SWYDDOG GWYBODAETH ESTYN ALLAN 37 awr yr wythnos G07 £23,836 - £25,295

Mae hon yn swydd dros dro tan 31 Mawrth 2020.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwasanaethau gwybodaeth estyn allan i rieni a theuluoedd yn Wrecsam yn ogystal â darparu cymorth i deuluoedd o’r Rhaglen Ailsefydlu Unigolyn Bregus o Syria (SVPR).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ddarparu gwasanaeth estyn allan a gweithio gyda theuluoedd ar sail unigol.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn chwilio am unigolyn positif, brwdfrydig, hyblyg ac sydd ag empathi ar gyfer y swydd hon.

Mae’r swydd hon wedi’i hariannu gan gyllid Teuluoedd yn Gyntaf a SVPR y Swyddfa Gartref.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lisa Atherton ar 01978 292659 neu anfonwch e-bost: lisa.atherton@wrexham.gov.uk. I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24 Mai 2019

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 04095
Dyddiad Postio 03/05/2019

Hysbysebu