Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymhorthydd Gwybodaeth

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cymhorthydd Gwybodaeth

Cymhorthydd Gwybodaeth 37 awr yr wythnos G05 £19,171 - £19,945

Mae’r swydd hon yn un parhaol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm mewn gwasanaeth gwybodaeth â sicrwydd ansawdd; yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, teuluoedd, cyflogwyr, gweithwyr gofal plant a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda theuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lisa Atherton ar 01978 292659.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24 Mai 2019.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £19,171 - £19,945
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 04096
Dyddiad Postio 03/05/2019

Hysbysebu