Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Bwlchgwyn

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD - Ysgol Bwlchgwyn

Ysgol Bwlchgwyn Ffordd Brymbo Bwlchgwyn Wrecsam LL11 5UA e-bost: mailbox@bwlchgwyn-pri.wrexham.sch.uk Mr. Dylan Williams: Pennaeth

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Graddfa L02 PWYNT 7 - £8.55 yr awr Oriau: 5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG

Mae’r corff llywodraethu yn dymuno penodi Goruchwyliwr Canol Dydd i ymuno â’r tîm staff ysgol i weithio yn ystod yr awr ginio, ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r dyletswyddau’n cynnwys goruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau’r ysgol ac i ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall a nodir yn y swydd-ddisgrifiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â’r Pennaeth ar 01978 269930.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: 31 Mai 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 31/05/2019
Cyflog/Graddfa: £1,818
Cyfnod
Adran Addysg
Cyfeirnod AD 04001
Dyddiad Postio 15/03/2019

Hysbysebu