Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cymraeg

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cymraeg

Athro/Athrawes Cymraeg (0.2fte MPR/UPR I ddechrau ym mis Medi 2019

Gweler yr hysbyseb llawn sydd ynghlwm am wybodaeth

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 31/05/2019
Cyflog/Graddfa: MPR / UPR
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 4012
Dyddiad Postio 07/05/2019

Hysbysebu