Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru sydd wedi ffurfio yn wasanaeth cyfunol rhwng y chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru o Gonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Mae'r gwasanaeth yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, cymhelliant yn dda â Swyddog Recriwtio dull deinamig i recriwtio mabwysiadwyr a hyrwyddo gwasanaethau mabwysiadu ar draws Gogledd Cymru. Mae'n ddymunol i'r ymgeisydd allu darparu'r gwasanaeth yn Gymraeg neu fod yn ymrwymedig i ddysgu'r iaith Gymraeg. Mae'n ddymunol i'r ymgeisydd gael profiad blaenorol o farchnata, trefnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd a dylunio deunydd hyrwyddo.

Mae'r swydd yn destun gwiriad Manwl y Swyddfa Cofnodion. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mandy Humphries Rheolwr Prosiect Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru ar 01978 295362 neu mandy.humphries @ wrexham.gov.uk I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Dyddiad Cau: 17/05/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 04103
Dyddiad Postio 07/05/2019

Hysbysebu