Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru sydd wedi ffurfio yn wasanaeth cyfunol rhwng y chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru o Gonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Mae'r gwasanaeth yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, cymhelliant yn dda â Swyddog Recriwtio dull deinamig i recriwtio mabwysiadwyr a hyrwyddo gwasanaethau mabwysiadu ar draws Gogledd Cymru. Mae'n ddymunol i'r ymgeisydd allu darparu'r gwasanaeth yn Gymraeg neu fod yn ymrwymedig i ddysgu'r iaith Gymraeg. Mae'n ddymunol i'r ymgeisydd gael profiad blaenorol o farchnata, trefnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd a dylunio deunydd hyrwyddo.

Mae'r swydd yn destun gwiriad Manwl y Swyddfa Cofnodion. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Stevie Lee Thomas stevieleethomas@gwynedd.llyw.cymru - 01286 682758 I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 02/08/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 04103
Dyddiad Postio 07/05/2019

Hysbysebu