Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddog Cyswllt Tenantiaid

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Swyddog Cyswllt Tenantiaid

Tai a’r Economi Swyddog Cyswllt Tenantiaid G06 £21,166 - £22,462 y flwyddyn – 37 awr

Mae’r Adran Tai a’r Economi’n newid. Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol sydd bob amser yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd “Ei Wneud Unwaith a’i Wneud yn Iawn”? Os oes gennych yr agwedd iawn, y profiad a dyhead am her, gall y swyddi canlynol fod o ddiddordeb i chi: Bydd y Swyddog Cyswllt Tenantiaid yn atebol i Arweinydd Tîm Gwaith Cynnal a Chadw, a bydd yn gweithredu ac yn cydlynu'r swyddogaeth bwrpasol o fod yn gyswllt i denantiaid ar safleoedd cyn, yn ystod, ac ar ôl y rhaglen waith i newid pibellau’r prif gyflenwad dŵr, gan sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael eu gadael yn gwbl fodlon ar ôl y gwaith yn eu cartrefi.

I gael sgwrs anffurfiol am unrhyw un o’r swyddi hyn, cysylltwch â Simon Webster, arweinydd tîm gwaith a gynlluniwyd, ar 01978 315335 neu simon.webster@wrexham.gov.uk

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24/05/2019. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £21,166 - £22,462 per annum
Cyfnod Llawn Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04101
Dyddiad Postio 08/05/2019

Hysbysebu