Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2, Ysgol Deiniol Addysg 15/07/2019 22/07/2019
Staff Cymorth Nos Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/07/2019 02/08/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 – Ymddygiad ac Arweiniad, Ysgol Bodhyfryd (PTT-EXT) Addysg 09/07/2019 16/07/2019
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD) Addysg 08/07/2019 02/09/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 3 / 4 (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/07/2019 19/07/2019
SWYDDOG GWARCHOD Y CYHOEDD (FTP - EXT) Yr Amgylched a Chynllunio 04/07/2019 19/07/2019
Plymiwr Prentis x1(FTT-EXT) Tai a'r Economi 04/07/2019 19/07/2019
Athro Nofio Ysgolion Addysg 04/07/2019 19/07/2019
Gweithiwr Datblygu Chwarae Addysg 04/07/2019 19/07/2019
Plymiwr Prentis (FTT -EXT) Tai a'r Economi 04/07/2019 19/07/2019
Gwasanaethau Llyfrgell Wrecsam(CAS-EXT) Tai a'r Economi 03/07/2019 19/07/2019
Dros Dro dros gyfnod mamolaeth Tai a'r Economi 03/07/2019 19/07/2019
Gweithredwr Glanhau Parhol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 03/07/2019 19/07/2019
Cydlynydd Gwaith Ieuenctid A (gweithiwr cefnogi) Addysg 02/07/2019 19/07/2019
SWYDDOG CEFNOGI DISGYBLION Addysg 04/06/2019 22/07/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 20/05/2019 10/08/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 08/05/2019 26/07/2019
Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 07/05/2019 02/08/2019
SWYDD CYDLYNYDD CYDLYNIANT CYMUNEDOL RHANBARTHOL Adran y Prif Weithredwr - Gwasanaeth Cefnogi 11/04/2019 19/07/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol i Blant 31/01/2019 19/07/2019
Uwch Weithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/12/2018 19/07/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 17/12/2018 19/07/2019
Swyddog Diogelu ac Adolygu Annibynnol x2 (ISRO) Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/08/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 19/07/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 22/03/2018 19/07/2019