Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mentor Cyflogaeth Cymunedol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Mentor Cyflogaeth Cymunedol

Mentor Cyflogaeth Cymunedol 37 awr yr wythnos Cyflog GO7 - £23,836 - £25,295 Dros dro tan 31 Ebrill 2020 (estyniad posibl yn ddibynnol ar gyllid). Swydd wag dros dro yw hon ar gyfer Mentor Cyflogaeth Cymunedol yn yr Adran Tai ac Economi, wedi ei lleoli gyda’r Tîm Cymunedau am Waith a Mwy, sy’n rhan o Dîm Strategaeth a Datblygu’r Cyngor. Lleolir y tîm Cymunedau am Waith a Mwy mewn lleoliadau cymunedol ym Mharc Caia a Phlas Madoc ac maent yn gweithio ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd y Mentor Cyflogaeth Cymunedol yn darparu sesiynau mentora un i un dwys i gyfranogwyr i’w helpu i adnabod a chymryd camau ymarferol i oresgyn rhwystrau sy’n eu hatal rhag dechrau hyfforddiant a chyflogaeth. Bydd angen tystiolaeth i ddangos bod gennych 2/3 blynedd o brofiad o ddarparu mentora dwys; yn ymwneud â chyflogaeth i lwyth achosion o gyfranogwyr sy’n byw mewn tlodi ac yn wynebu rhwystrau cyflogaeth. I drafod y swydd, cysylltwch â Jon Sankey dros e-bost jon.sankey@wrexham.gov.uk neu dros y ffôn 01978 315406. I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’n rhaid dychwelyd ffurflenni wedi’u cwblhau erbyn 25/10/2019.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/10/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod AD 04412
Dyddiad Postio 07/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu