Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Goruchwyliwr

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Goruchwyliwr

Am fanylion pellach am y swydd, gweler yr hysbyseb llawn sy’n atodedig.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 13/12/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317-£28,785
Cyfnod Llawn Amser
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod Ad 04567
Dyddiad Postio 27/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu