Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

PENNAETH, Ysgol Sant Christopher,

Hysbysebu

Manylion Swyddi

PENNAETH, Ysgol Sant Christopher,

Am fanylion pellach am y swydd, gweler yr hysbyseb llawn sy’n atodedig.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 01/02/2019
Cyflog/Graddfa: L28-L34
Cyfnod Llawn Amser
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 03853
Dyddiad Postio 19/12/2018
Ymlyniad

Hysbysebu