Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

ATHRO (lwfans MPS + AAA £2149) - GWASANAETHAU ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM

Hysbysebu

Manylion Swyddi

ATHRO (lwfans MPS + AAA £2149) - GWASANAETHAU ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM

ATHRO (lwfans MPS + AAA £2149) GWASANAETHAU ATGYFEIRIO DISGYBLION WRECSAM I ddechrau Ebrill 2018 Rhan-amser 0.7

Mae Gwasanaethau Cyfeirio Disgyblion Wrecsam yn uned cyfeirio disgyblion portffolio sy'n darparu addysg ar gyfer plant nad ydynt yn gallu mynd i'r ysgol oherwydd ymddygiad, salwch meddygol neu na fyddai fel arall yn cael addysg addas. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o 2 safle. Mae disgwyl i’r holl athrawon yn y gwasanaeth addysgu ar draws y ddau safle yn dibynnu ar arbenigedd pwnc.

Am fanylion pellach am y swydd, gweler yr hysbyseb llawn sy’n atodedig.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 11/02/2019
Cyflog/Graddfa: MPR + SEN £2149
Cyfnod
Adran Addysg
Cyfeirnod AD 03855
Dyddiad Postio 20/12/2018
Ymlyniad

Hysbysebu