Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD)

Ysgol Gynradd Clawdd Wat Ffordd Clawdd Wat Garden Village Wrecsam LL11 2TE Ffôn: 01978 355731 Pennaeth: Mrs Heulwen Burke B.Add (Anrh) CPCP

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD (DWY SWYDD) Graddfa G02 £1,938 y flwyddyn Parhaol 5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

I DDECHRAU YM MIS MEDI 2019

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau’r ysgol ac i ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau ategol eraill fel y bo’n briodol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd, ddydd Llun, 2 Medi 2019. Llunio rhestr fer: Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 Cyfweliadau: Dydd Iau, 5 Medi 2019 (4.00pm ymlaen)

Mae pecynnau ymgeisio ar gael i'w lawrlwytho o www.wrecsam.gov.uk/swyddi neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk; neu drwy ffonio: 01978 297403.

DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I LLENWI YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL (CYFEIRIAD UCHOD)

DYDDIAD CAU: Hanner dydd, ddydd Llun, 2 Medi 2019 LLUNIO RHESTR FER: Dydd Mawrth, 3 Medi 2019 CYFWELIADAU: Dydd Iau, 5 Medi 2019 (ar ôl 4.00pm)

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 02/09/2019
Cyflog/Graddfa: G02 £1,938 per annum
Cyfnod
Adran Addysg
Cyfeirnod 04239
Dyddiad Postio 08/07/2019
Ymlyniad

Hysbysebu