Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD

Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy Ysgol Gynradd Gymunedol Garth Trefor Wrecsam 01978 820582 (Pennaeth - Mrs Helen Pugh)

CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD G02 P 1 £1913 y flwyddyn 5 awr yr wythnos I ddechrau cyn gynted â phosibl YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Mae Llywodraethwyr Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Dyfrdwy yn dymuno penodi Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd yn Ysgol Gynradd Garth i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau’r ysgol ac ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd briodol arall wedi ei chynnwys yn y swydd-ddisgrifiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod. Dydd Llun i ddydd Gwener. Oriau: 11.45 am tan 12.45pm I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Dyddiad Cau: 25 Mehefin 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/06/2019
Cyflog/Graddfa: £1,913
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 04063
Dyddiad Postio 03/04/2019

Hysbysebu