Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 32 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Peiriannydd (Dylunio) x 2 (FTP-EXT) Amgylchedd a Thechnegol 18/09/2019 04/10/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 - Ysgol Sant Christopher Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 18/09/2019 30/09/2019
Llun Cymorth TGCh a System dogfennau Reoli Ysgolion Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/09/2019 04/10/2019
UWCH GYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/09/2019 27/09/2019
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN Gofal Cymdeithasol 17/09/2019 04/10/2019
Uwch Swyddog Ymgynghorol Llywodraethwyr Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/09/2019 04/10/2019
Goruchwyliwr Cyflenwi Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/09/2019 30/09/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol 17/09/2019 04/10/2019
Cymhorthydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 16/09/2019 04/10/2019
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd x 2 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 16/09/2019 04/10/2019
Swyddog Gorfodi Cynllunio (Rheoli Cynllunio) Gwasanaethau Cynllunio a Rheoleiddio 16/09/2019 27/09/2019
Peiriannwr (Gwaith Amgylcheddol) Tai a'r Economi 16/09/2019 04/10/2019
GLANHAWR WRTH GEFN Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 16/09/2019 04/10/2019
Pennaeth Gwasanaeth - Rhianta Corfforaethol Gofal Cymdeithasol 13/09/2019 04/10/2019
Rheolwr Rhwydwaith Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 13/09/2019 30/09/2019
Pennaeth Gwasanaeth / Unigolyn Cyfrifol – Gwasanaethau Darparwyr Gofal Cymdeithasol 12/09/2019 04/10/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) - YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL GWENFRO Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/09/2019 27/09/2019
Addysg ac Ymyrraeth Gynnar Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 12/09/2019 27/09/2019
Cymhorthydd Addysgu 1:1 Cefnogaeth Lefel 1, Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Chad Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 11/09/2019 04/10/2019
LEFEL 3 – Cefnogi a Chyflenwi Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 10/09/2019 23/09/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1, Ysgol Maes-y-Llan Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 10/09/2019 30/09/2019
SWYDDOG ARHOLIADAU (PTP-EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 09/09/2019 18/10/2019
Rheolwr Tîm Cynorthwyol, Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal Gofal Cymdeithasol 05/09/2019 27/09/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 05/09/2019 04/10/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 05/09/2019 26/09/2019
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - ID Hooson Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 29/08/2019 30/09/2019
ASIANT GORFODI Gwasanaethau Cyllid a TGCH 14/08/2019 04/10/2019
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 3 / 4 (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol 08/07/2019 27/09/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) (PTT-EXT) Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 17/06/2019 30/09/2019
Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi Gofal Cymdeithasol 20/05/2019 31/10/2019
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Amgylchedd a Thechnegol 01/04/2019 18/10/2019
Gweithiwr Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Blant Gofal Cymdeithasol 31/01/2019 30/09/2019