Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 35 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Swyddog Cyllid Addysg 19/07/2018 02/08/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 17/07/2018 05/09/2018
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu (Lefel 1),Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
Cymhorthydd Addysgu (Lefel 1), Ysgol Maes y Mynydd Addysg 13/07/2018 03/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 13/07/2018 31/08/2018
Goruchwylydd Trwsiadau Tai x 2 Tai a'r Economi 13/07/2018 27/07/2018
CydlynyddAllgymorth ar gyfer Hwyrddyfodiaid i’r Gymraeg (Cynradd) Addysg 12/07/2018 06/08/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 12/07/2018 27/07/2018
Uwch Weithiwr Cefnogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 12/07/2018 27/07/2018
Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Ysgol / Gweinyddu a Threfniadaeth Addysg 11/07/2018 06/08/2018
Ysgol Bodhyfryd - PENNAETH Addysg 11/07/2018 11/09/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 11/07/2018 20/07/2018
Swyddog Monitro Cyllid/Cefnogi Prosiect Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
SWYDDOG GOFAL PLANT Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
Swyddog Datblygu Perfformiad a’r Gweithlu ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
Cymhorthydd Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Blant 10/07/2018 27/07/2018
GOFALWR - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 10/07/2018 27/07/2018
Ymgynghorwr Codi a Symud x2 – Tîm Therapi Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 10/07/2018 27/07/2018
Glanhawr x 2 - Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Addysg 09/07/2018 27/07/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/07/2018 04/09/2018
GWEINYDDWR DIOGELU Gofal Cymdeithasol i Blant 05/07/2018 20/07/2018
CYMHORTHYDD CEFNOGI BUSNES x 2 Gofal Cymdeithasol i Blant 05/07/2018 20/07/2018
Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru (FTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Blant 05/07/2018 20/07/2018
Cynorthwy-ydd Arlwyo Clwb Brecwast Parhaol Tai a'r Economi 05/07/2018 20/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras Addysg 05/07/2018 30/07/2018
Gofalwr Ysgol, Ysgol Rhiwabon Addysg 05/07/2018 19/07/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 05/07/2018 30/07/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 05/07/2018 30/07/2018
Swyddog Cefnogi Tenantiaeth Tai a'r Economi 05/07/2018 20/07/2018
GLANHAWR DROS DRO Addysg 04/07/2018 19/07/2018
CYMHORTHYDD DYSGU LEFEL 1, Ysgol Gynradd Rhosddu Addysg 04/07/2018 20/07/2018
PRIF GOGYDD Tai a'r Economi 03/07/2018 20/07/2018
Cymhorthydd Tai x 3 Gwersyllt Tai a'r Economi 03/07/2018 03/08/2018
Cymhorthydd Arlwyo Llanw Parhaol Tai a'r Economi 12/06/2018 31/08/2018