Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Os ydi’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdani yn destun gwiriad GDG ac wedi cael ei hysbysebu ar/neu ar ôl 12 Ionawr neu os cynhelir y cyfweliad wedi’r dyddiad hwnnw, bydd rhaid i chi dalu am wiriad GDG (ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â defnyddio gwasanaeth dilysu allanol os oes angen gwirio eich hunaniaeth ee, os ydych wedi gweithio/byw dramor o’r blaen, os nad oes gennych chi dystysgrif geni wreiddiol, pasbort dilys neu drwydded yrru). Bydd angen talu cyn i’r cais GDG gael ei wirio ar gyfer eich gwiriad cyntaf ac am unrhyw adnewyddiad yn y dyfodol, fel sy’n ofynnol gan Bolisi Recriwtio Diogel y Cyngor, os yw’n berthnasol i’r swydd y gwneir cais amdani.

Swyddi Arlein

Ceir 31 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
ATHRO GWYDDONIAETH Addysg 20/02/2018 12/03/2018
Athro/Athrawes - Ysgol Rhosnesni Addysg 20/02/2018 12/03/2018
Athro/Athrawes Saesneg, Ysgol Uwchradd Darland Addysg 16/02/2018 28/02/2018
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu – Tŷ Pawb Tai a'r Economi 15/02/2018 02/03/2018
GYRRWR FAN DDOSBARTHU WRTH GEFN Tai a'r Economi 14/02/2018 02/03/2018
Cymhorthydd Gwybodaeth Gwaith Tymhorol dros y Penwythnos Yr Amgylched a Chynllunio 13/02/2018 02/03/2018
Fwrdd Cynghorol Tŷ Pawb Tai a'r Economi 13/02/2018 26/02/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 09/02/2018 27/02/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 09/02/2018 27/02/2018
Swyddog PIPS Cyllid 08/02/2018 23/02/2018
CYNORTHWYYDD CEFNOGI BUSNES Gofal Cymdeithasol i Blant 08/02/2018 23/02/2018
Gweithiwr Plant a Theuluoedd (Sgiliau Ymarferol) PTT-EXT Gofal Cymdeithasol i Blant 08/02/2018 23/02/2018
DIRPRWY BENNAETH Addysg 07/02/2018 27/04/2018
Swydd Ceidwad Tymhorol Yr Amgylched a Chynllunio 07/02/2018 23/02/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Mamolaeth Addysg 07/02/2018 02/03/2018
ATHRO/ATHRAWES Y CYFNOD SYLFAEN UWCH, Ysgol Gynradd Clawdd Wat Addysg 06/02/2018 01/03/2018
Athro Gwyddoniaeth Addysg 06/02/2018 26/02/2018
SWYDDOGION GOFAL PLANT PRESWYL x 2 swydd Gofal Cymdeithasol i Blant 06/02/2018 23/02/2018
SWYDDOGION GOFAL PLANT PRESWYL ‘EFFRO DRWY’R NOS’ Gofal Cymdeithasol i Blant 06/02/2018 23/02/2018
Athro Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg) - YSGOL Y GRANGO Addysg 06/02/2018 05/03/2018
Uwch Weithiwr Cefnogi-Gofal Cartref/Ailalluogi (STARs) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 06/02/2018 23/02/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 05/02/2018 23/02/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST Addysg 02/02/2018 23/02/2018
GOFALWR CYNORTHWYOL - YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI Addysg 02/02/2018 23/02/2018
Athro/Athrawes Addysg 01/02/2018 02/03/2018
Athro/Athrawes Saesneg Addysg 31/01/2018 23/02/2018
ARWEINYDD PWNC - CYMRAEG (PENNAETH CYMRAEG) - Ysgol Rhosnesni Addysg 29/01/2018 12/03/2018
Rhyddhad Gofalwr Canolfan Gymunedol Tai a'r Economi 23/01/2018 30/03/2018
Cyfreithiwr (TÎM LLE) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 23/01/2018 26/02/2018
Therapydd Galwedigaethol Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/01/2018 02/03/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3 Gofal Cymdeithasol i Oedolion 15/09/2017 23/02/2018