Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 35 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x3 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 Addysg 21/05/2018 11/06/2018
Athro - Ysgol Gynradd y Santes Fair Addysg 21/05/2018 05/06/2018
Athro Darpariaeth Cyfnod Sylfaen ag Adnoddau - Ysgol Gynradd Alexandra Addysg 18/05/2018 15/06/2018
Rheolwr Tîm/Rheolwr Cofrestredig – Gwasanaethau Cartref/Ailalluogi Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/05/2018 01/06/2018
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Anableddau (PTP-EXT) Gofal Cymdeithasol i Oedolion 18/05/2018 01/06/2018
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Pentre – Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Addysg 18/05/2018 25/05/2018
Swyddog Gwarchod y Cyhoedd dan Hyfforddiant Yr Amgylched a Chynllunio 17/05/2018 01/06/2018
Athro Dosbarth (Llawn Amser - Dros Dro – Cyfnod Mamolaeth) Addysg 17/05/2018 08/06/2018
Cymhorthydd Addysgu 1-1 Addysg 16/05/2018 22/06/2018
Gofalwr Canolfan Gymunedol -Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt Tai a'r Economi 16/05/2018 01/06/2018
1 X ATHRO/ATHRAWES Addysg 16/05/2018 08/06/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 Addysg 15/05/2018 08/06/2018
Athro / Athrawes, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Anne Addysg 15/05/2018 25/05/2018
SWYDDOG CYMORTH CYLLIDEBU PERSONOL Cyllid 14/05/2018 01/06/2018
CYMHORTHYDD GORUCHWYLIO CLWB BRECWAST / CANOL DYDD Addysg 11/05/2018 25/05/2018
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2, Ysgol Gynradd Sirol Brynteg Addysg 11/05/2018 04/06/2018
CWNSELYDD, tîm TRAC Addysg 10/05/2018 25/05/2018
Arweinydd Tîm Seilwaith TGCh (FTP-EXT) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 10/05/2018 25/05/2018
Rheolwr Prosiect Datblygu Tai Tai a'r Economi 10/05/2018 25/05/2018
Gofalwr – Tŷ Pawb Tai a'r Economi 10/05/2018 25/05/2018
GWEINYDDIAETH A THREFNIADAETH – LEFEL 1 Addysg 09/05/2018 25/05/2018
PENNAETH Addysg 09/05/2018 04/06/2018
Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid - Swyddi Lefel 1 a Lefel 2 Addysg 09/05/2018 04/06/2018
Swyddog Cefnogi Presenoldeb x 3, tîm TRAC Addysg 09/05/2018 28/05/2018
Ysgrifennydd yr Ysgol Addysg 08/05/2018 04/06/2018
Swyddog Lles - Tîm TRAC Addysg 08/05/2018 25/05/2018
Pennaeth - Ysgol Bodhyfryd Addysg 02/05/2018 06/06/2018
CYFREITHIWR GOFAL PLANT Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 30/04/2018 04/06/2018
TECHNEGYDD DYLUNIO A THECHNOLEG-YSGOL Y GRANGO Addysg 27/04/2018 25/05/2018
Mecanig Yr Amgylched a Chynllunio 08/03/2018 25/05/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 25/01/2018 08/06/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 28/11/2017 01/06/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 29/06/2018