Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - cliciwch i fynd yn ôl i'r tudalen cartref

CartrefMap o'r SafleCanllawiau MynediadCysylltwch â Ni Gwasanaethau A-Y

English

CyngorBusnes a DiwydiantCymunedAddysgGwasanaethau Lleol y Cyngor Hamdden a ThwristiaethCwestiynau a Ofynnir yn Aml

Catalog Ar-lein Llyfrgelloedd Wrecsam

Croeso i Gatalog Ar-Lein Llyfrgelloedd Wrecsam

Croeso

Ymddiheurwn nad ydym wedi llwyddo i ddatrys y problemau gyda'r system ar-lein ac nid ydym yn gallu cynnig cyfleusterau gweithrediadol i'n cwsmeriaid fel adnewyddu a chadw eitemau. Rydym wedi prynu system newydd ac ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gael y system hon yn weithredol. Nid oes gennym ddyddiad ar hyn o bryd, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi sut mae'r gwaith yn datblygu. Ymddiheurwn am y sefyllfa hon.

Yn y cyfamser, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol os ydych yn dymuno adnewyddu llyfrau neu i gadw eitemau:

  • ffoniwch eich llyfrgell leol neu lyfrgell Wrecsam ar 01978 292090
  • e-bostiwch eich llyfrgell leol neu library@wrexham.gov.uk

Mae'r catalog ar-lein yn rhoi manylion i chi o holl stoc Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Wrecsam. Bydd yn dweud wrthych beth sydd gennym, ble mae ac a yw ar gael neu allan ar fenthyg. Mae manylion am lyfrau, cerddoriaeth a recordiwyd, fideos, DVDs, meddalwedd, llyfrau llafar, cerddoriaeth argraffedig, ayb.

I chwilio'r catalog cliciwch ar un o'r opsiynau ar ben y sgrîn. Gallwch chwilio'r catalog cyfan neu fformat benodol, megis llyfrau neu DVDs.

Gall unrhyw un chwilio'r catalog ond er mwyn neilltuo eitem rhaid i chi fod yn aelod o Lyfrgelloedd Wrecsam a meddu ar rif aelodaeth a rhif adnabod personol. Os nad ydych yn gwybod beth yw eich rhif adnabod, gofynnwch i staff eich llyfrgell leol.

Mae ymuno'n hawdd ac am ddim - ewch i brif dudalen y llyfrgell!

Yn ôl i'r brig Hawlfraint Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

ebost: webmaster@wrexham.gov.uk | Cysylltwch â Ni | Datganiad Preifatrwydd | Ymwadiadau | Ymateb
Cartref | Map o'r Safle | Allweddi Mynediad | Gwasanaethau A-Y