Wrexham Council homepage

Advertising

Teleffonydd/ Derbynnydd (Dwyieithog – Cymraeg / Saesneg)

Vacancy Details

Teleffonydd/ Derbynnydd (Dwyieithog – Cymraeg / Saesneg)

Bydd y swydd angen person hyderus gyda sgiliau cyfathrebu a threfniadol da sydd eisiau ymuno â thîm ymroddgar ac angerddol. Mae angen hanes o waith derbynfa a gwasanaeth cwsmer. Bydd y swydd yn cynnwys gwaith blaen tŷ yn cyfarch a chyfarfod, tasgau gweinyddol o ddydd i ddydd megis rheoli dyddiaduron, cyfri arian bob dydd a chyfarfod a chyfarch cwsmeriaid.

Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol, fodd bynnag os nad ydych wedi ymarfer eich Cymraeg yn ddiweddar ac nid ydych yn teimlo’n hyderus iawn, gallwn eich sicrhau y cewch gefnogaeth lawn i fagu eich sgiliau siarad Cymraeg, cynhelir sesiynau sgwrsio rheolaidd gyda staff Cymraeg ac mae cyrsiau hyfforddiant achrededig y gallwch eu mynychu.

• 1 Swydd Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Mae sgiliau rhyngbersonol da, rhoi sylw i fanylion a dull dymunol ar y ffôn, i gyd yn hanfodol. Rhaid bod yn gyfeillgar, gyda phersonoliaeth hapus a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae profiad yn y sector llywodraeth leol yn ddymunol ond nid yn hanfodol

Rhaid i’r ymgeisydd fod â sgiliau cyfrifiadurol rhagorol a meddu ar ddealltwriaeth dda iawn o Microsoft Word/ Excel/ Outlook.

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012 / Cyfnewid Testun ar 18001 01978 292012, neu drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Vacancy Details
Closing Date 26/10/2018
Salary/Rate L04 £17,007 - £17,972
Term Full Time
Department Corporate & Customer Services
Reference 03706
Posted Date 09/10/2018