Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Defnyddio am Ymgeiswyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o polisiau, ffurflenni a chanllawiau y gellir eu llwytho i lawr a'u cwblhau.

Taliadau

Llungopïo

Du a Gwyn A4 £0.10
Du a Gwyn A3 £0.15
Du a Gwyn A2 (plan) £4.00 *
Du a Gwyn A1 (plan) £5.00 *
Du a Gwyn A0 (plan) £6.50 *
Lliw A4 £1.00
Lliw A3 £1.50

Mae cyfraddau disgownt ar gyfer copïau swmp ac eithrio ar gyfer y rhai eitemau wedi'u marcio *.

Ffacs

fesul tudalen A4 Tudalen 1af Tudalen ychwanegol
Anfon i Brydain £1.50 £0.60
Anfon i Ewrop £2.00 £1.00
Anfon i Weddill y Byd £3.00 £1.50
Derbyn £1.00 £0.50

Tâl Post

Bydd tâl postau arferol yn cael ei godi yn ôl pwysau, dosbarth a chyrchnod.

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW.