Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canmoliaeth

Mae canmoliaeth ynghylch gwasanaeth a gawsoch gan adran neu berson yn cael eu croesawu ac eu gwerthfawrogi gan y Cyngor bob amser . Yna byddwn yn sicrhau bod y bobl , neu wasanaeth, rydych yn canmol yn cael eu hysbysu ac eu llongyfarch. Byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon fel rhan o fonitro perfformiad er mwyn sicrhau ein bod ynnal a gwella ein gwasanaeth .

Os hoffech chi roi canmoliaeth am unrhyw wasanaeth a gawsoch gan ni, gallwch wneud hyn trwy gyfrwng y ffurflen ar-lein isod:

Ffurflen adborth gadarnhaol

Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy'r manylion ar ochr dde'r dudalen hon. Byddwn yn cofnodi eich canmoliaeth a sicrhau ei fod yn cael ei rannu gyda'r tîm ac adran y mae’n cyfeirio at.