Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adroddiadau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Ar 9 Gorffennaf 2018 derbyniodd y Cyngor adroddiad arbennig gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd o dan Adran 22. Mae'r adroddiad mewn canlyniad i’r ffaith fod y Cyngor wedi methu â datrys gwallau yn ei dogfennau Cymraeg Treth y Cyngor, er gwaethaf cytuno i wneud hynny yn seiliedig ar gŵyn flaenorol.

Mae'r Cyngor wedi derbyn argymhellion yr adroddiad hwn. Ymddiheurwn am y camgymeriadau a nodwyd yn yr ymchwiliad ac rydym wrthi'n mynd i'r afael â'r argymhellion ar hyn o bryd, gan gynnwys cysylltu â'r achwynydd yn uniongyrchol. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gydymffurfio â safonau'r iaith Gymraeg ond yn derbyn, ar yr achlysur hwn, na wnaethpwyd hynny.