Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

GweCam Byw o Swyddfa Gofrestru Wrecsam

Croeso i Wrecsam yn Fyw ar y We

Mae’r llun isod yn olygfa fyw o Ystafell Seremonïau Swyddfa Gofrestru Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. Sylwer y bydd neges yn ymddangos ar y sgrïn oni bai y cafwyd caniatâd i ddarlledu seremoni.

Llun o gwecam byw Swyddfa Gofrestru Wrecsam

© Gwecam : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu ar wrecsam.gov.uk