Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiadau - Swyddi Gwag Partneriaeth Gofal Cymdeithasol

Yn ogystal, mae gan y cyngor nifer o bartneriaid contract sydd yn cefnogi’r awdurdod drwy ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i unigolion sy’n byw o fewn y fwrdeistref. Os hoffech chi ddysgu mwy am weithio yn y Sector Gofal Cymdeithasol gydag un o’n partneriaid, fe allwch ddysgu mwy am y swyddi gwasg sydd ganddynt drwy ymweld â’u tudalennau gwe fel y rhestrir isod:

Darparwyr Gofal yn y Cartref

Maent yn darparu gofal i unigolion sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain i fyw o ddydd i ddydd.

Darparwyr Byw â Chymorth

Maent yn darparu cefnogaeth a gofal 24 awr y dydd i unigolion sydd ag anableddau dysgu a/neu anableddau eraill, sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain, ac yn eu cefnogi i fyw o ddydd i ddydd ac i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.