Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau hyfforddi busnes a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol sydd wedi'u hanelu at fusnesau newydd a/neu fusnesau sydd eisoes yn bodoli yn ardal Wrecsam.

Mae croeso i chi gyflwyno manylion (dewiswch “busnes” o’r rhestr “categori digwyddiad” yn y gwymplen) i gael eich cynnwys yn ein calendr digwyddiadau busnes.

Sylwch, gall rhai digwyddiadau gael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.  Fe’ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 28 digwyddiadau.

Brecwast busnes - sut i fod yn barod am am ymosodiad seiber

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-be-ready-for-a-cyber-attack-business-breakfast-registration-69712894143

Lleoedd: Banc Datblygu Cymru - Wrecsam | Development Bank of Wales - Wrexham
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 08:00 – 10:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes yn y gymuned | Business in the community ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-be-ready-for-a-cyber-attack-business-breakfast-registration-69712894143 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12734

Gwobr Lefel 3: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Undydd

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12717

Sut i fod yn barod am ymosodiad seiber

Ymunwch â Busnes yn y Gymuned Cymru a Banc Datblygu Cymru i ddardganfod sut i amddiffyn eich busnes rhag bygythiadau ar-lein. O ddeall meddalwedd gwrth-firws i feddalwedd gwrth-ddrwgwedd ac i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae yswiriant seiber yn ei gwmpasu, bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi'ch busnes i baratoi'n well ar gyfer ymosodiad seiber.

Lleoedd: Banc Datblygu Cymru / Development Bank of Wales
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 10:30

Addas ar gyfer Oedolion / Adults

Cyswllt Louise Butler ar 07717 814204 neu ebost Louise.Butler@developmentbank.wales

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-be-ready-for-a-cyber-attack-business-breakfast-registration-69712894143 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12730

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12666

Ysgrifennu Cynnig Uwch – canllaw i ennill tendrau o safon uchel

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/ysgrifennu-ceisiadau-safon-uwch-canllawiau-ar-sut-i-greu-tendrau-buddugol/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/advanced-bid-writing-a-winners-guide-to-producing-top-tenders/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12701

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 22/10/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12702

Clwb Marchnata Gogledd Cymru - Canva i Ddechreuwyr

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 23/10/2019
Amseroedd: 15:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt TBC Marketing ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12719

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-tsieina/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-china/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12660

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Arloesi a Phresenoldeb ar y We

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 09:30 – 12:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12726

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol a Deallusrwydd Artiffisial

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-social-media-marketing-artificial-intelligence-tickets-73549519593

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 13:00 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-social-media-marketing-artificial-intelligence-tickets-73549519593 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12727

Brandio a Marchnata

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-brandio-a-marchnata/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 25/10/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12703

Gwobr Lefel 3: Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys – Cwrs Un dydd

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-paediatric-first-aid-1-day-course-tickets-71376223205?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-paediatric-first-aid-1-day-course-tickets-71376223205?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12724

Lansiad 'Back Her Business’ Gogledd Cymru

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/back-her-business-north-wales-launch-natwestwib-natwestboost-crowdfunding-tickets-68599917199?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Moneypenny
Dyddiad: 11/11/2019
Amseroedd: 10:00am - 12:00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/back-her-business-north-wales-launch-natwestwib-natwestboost-crowdfunding-tickets-68599917199?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12711

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-12th-november-2019-tickets-57979027833?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Dyfroedd Alun | Alyn Waters
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-12th-november-2019-tickets-57979027833?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12721

Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 09:30 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12728

Creu Gwefan

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt | Gwersyllt Community Resource Centre
Dyddiad: 18/11/2019
Amseroedd: 14:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Cyswllt Ffermio | Farming Connect ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12704

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Gwobrau Enhancing Entrepreneurship

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Enhancing Entrepreneurship ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12669

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12706

Clwb Syniadau Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | The Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kogan Coaching ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12723

SEO i Dyfu’ch Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-seo-i-dyfuch-busnes/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 26/11/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-seo-to-grow-your-business/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12707

Gweithdy Treth a Chadw Cyfrifon

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau--1/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 26/11/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12708

Ennill a Chadw Cwsmeriaid

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/ennill-a-chadw-cwsmeriaid-2019/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 03/12/2019
Amseroedd: 09:30 - 13:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/winning-keeping-customers-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12709

Gwobr Lefel 3: Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Peryg – 1 diwrnod

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-safeguarding-childrenyoung-people-adults-at-risk-1-day-tickets-71628431567?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 05/12/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-safeguarding-childrenyoung-people-adults-at-risk-1-day-tickets-71628431567?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12722

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/12/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12710

CIPD Canolbarth a Gogledd Cymru – Rhwydweithio... ‘One Letter Away From NOT-Working’

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-networking-one-letter-away-from-not-working-wrexham-tickets-67797166149?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr (Bwyty 1887) | Glyndwr University (Restaurant 1887)
Dyddiad: 15/01/2020
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-networking-one-letter-away-from-not-working-wrexham-tickets-67797166149?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12712

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: gan 18/11/2019 i 25/11/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12705

'Clwb Cychwyn'

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: gan 03/10/2019 i 15/12/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club--1/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12695