Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyflwyniad

Mae'r Llinellfusnes, sydd wedi'i leoli ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam, yn wasanaeth gwybodaeth fusnes proffesuynol ac am ddim yn bennaf sy'n cael ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer unrhyw un sy'n sefydlu busnes, eisoes yn rhedeg busnes neu astudio busnes.

Bydd ein hadnoddau a gwybodaeth yn helpu i chi wneud y canlynol:

Bydd pobl fusnes yn gwneud penderfyniadau bob dydd, ond ydych chi erioed wedi ystyried sut fyddwch chi’n gwneud y penderfyniadau hynny a sut mae hyn yn effeithio ar eich llwyddiant? Mae penderfyniadau da’n deillio o wybodaeth dda, ond gall fod yn anodd cael hyd i wybodaeth dda neu gall fod mewn cronfeydd data drud. Fodd bynnag, fel gwasanaeth gwybodaeth fusnes arbenigol mae Llinellfusnes yn prynu amrywiaeth o adnoddau fel nad ydych chi’n gorfod. Ar y cyd â’n gwybodaeth eang o faterion busnes, ffynonellau gwybodaeth fusnes a’n sgiliau ymchwilio gallwn gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gan arbed eich amser. Felly peidiwch â gwastraffu amser yn chwilio’r rhyngrwyd, gadewch i ni chwilio ar eich rhan. Wrth gwrs gallwch bori a defnyddio’r adnoddau sydd ar gael ac, os byddwch angen arweiniad ar ble i edrych neu gyfarwyddyd ar fater arbennig, cofiwch ofyn.

Pwy ydym ni?

Mae gan dîm Llinellfusnes gyfoeth o brofiad, gwybodaeth a chymwysterau mewn rheoli busnes a gwybodaeth.

Mae rhai aelodau o’r tîm wedi bod yn gweithio gyda ni ers dros 10 mlynedd bellach.’ Yn 2014, enillodd un o’n Swyddogion Cefnogi Busnes wobr genedlaethol Pencampwr Llyfrgell y Flwyddyn, gwobr fawreddog a oedd yn cydnabod ac yn amlygu’r gwasanaeth gwerthfawr a ddarparwyd ganddo ynghyd â llwyddiannau’r Llinellfusnes. Mae cyflwyniadau wedi’u rhoi mewn Cynadleddau Cenedlaethol yn Llundain ac Abertawe, i bwysleisio rôl llyfrgelloedd wrth gefnogi busnesau, gyda’r Llinellfusnes yn cael ei nodi fel enghraifft i wasanaethau llyfrgell eraill anelu ato.

Pwy allwn ni helpu

Gallwn helpu’r canlynol:

Beth allwn ni wneud i chi?

Sut mae Llinellfusnes yn gweithio?

Beth ddywed ein cleientiaid amdanom

Mae croeso i chi bori drwy’r tystebau mae Businessline wedi eu derbyn gan gleientiaid yr ydym wedi darparu cefnogaeth busnes iddynt.

Croeso i chi lawrlwytho pecyn trosolwg Llinellfusnes, sy’n rhoi cipolwg mwy cynhwysfawr ar ddetholiad o’n gwasanaethau a’r adnoddau mwyaf poblogaidd. Mae pecynnau sefydlu busnes ar gael yn ddi-dâl ac mae croeso i chi ofyn am gopi gan ddefnyddio ein ffurflen ymholi ar-lein. Mae dolen gyswllt iddi isod.

Cysylltiadau Defnyddiol