Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Ar-lein Am Dystysgrif Priodas

Yn anffodus nid yw’r system hon ar gael dros dro. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod a achosir oherwydd hyn.

Gofyn am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth

Ffoniwch 01978 298997 neu anfon e-bost at registration@wrexham.gov.uk os dymunwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.