Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur y Mis

Shari Lapena

Ganwyd Shari Lapena yng Nghanada yn 1960 ac mae’n byw yn Toronto. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei nofel The Couple Next Door, oedd yn llwyddiant ysgubol yng Nghanada a dros y byd. Dechreuodd ei gyrfa fel cyfreithwraig ac athrawes Saesneg cyn troi at yrfa fel awdur. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf sef Things Go Flying yn 2008 ac roedd ar y rhestr fer am Wobr Sunburst yn 2009. Roedd ei ail nofel, Happiness Economics, ar restr fer Gwobr Stephen Leacock yn 2012. Cyhoeddwyd ei phedwerydd nofel, A Stranger in the House yn 2017. Cyhoeddwyd ei llyfr diweddaraf, Someone we know ym mis Gorffennaf 2019. Mae gan Shari ddau blentyn yn eu arddegau, felly mae wedi bod mewn sefyllfa dda i ysgrifennu ar gyfer darllenwyr iau hefyd.