Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Awdur y Mis

Manon Steffan Ros

Ganwyd Manon Steffan Ros yn Rhiwlas ger Bangor, ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd weithio fel actor. Enillodd wobr ddrama yn yr Eisteddfod ddwywaith a rhoddodd hynny hwb iddi geisio dechrau gyrfa fel awdur. 

Hefyd enillodd wobr Tir Na N’og am lenyddiaeth Gymraeg i blant.

Yn 2018 enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd am ei nofel boblogaidd, Llyfr Glas Nebo.  Enillodd wobr Theatr Genedlaethol hefyd am ddrama o’r enw Mwgsi.

Yn 2018 gweithiodd fel awdur preswyl yng Nghastell Penrhyn gan ysgrifennu storiau yn gysylltiedig gyda hanes y castell.

Heddiw mae hi’n awdur adnabyddus, yn ddramodydd, sgriptiwr a thiwtor ysgrifennu creadigol.
Ymhlith ei llyfrau mae:

Llyfr Glas Nebo,  Blasu a The Seasoning, Y Stelciwr a Inc – Stori Sydyn Stryd Y Bont – Cyfres Amdani i ddysgwyr Cymraeg.

.