Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r gymuned leol a’r gymuned ehangach ddysgu am y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas yn barhaol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i gynyddu lleoedd yn Ysgol Gymunedol Lôn Barcas. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Yr Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor yn dymuno derbyn barn pawb sy’n debygol o fod â chysylltiad â’r cynnig. Mae'n bwysig bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i bob barn cyn gwneud penderfyniad.

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau a rhoi gwybod i ni am eich barn drwy e-bostio BarkersLaneConsultation@wrexham.gov.uk.

Yn dilyn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar 12 Mawrth 2019, rhoddwyd caniatâd i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol am gyfnod o 28 diwrnod, i alluogi’r cynigion i symud ymlaen.

Bydd yr Hysbysiadau Statudol yn cael eu cyhoeddi rhwng 14 Mawrth 2019 a 11 Ebrill 2019.