Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghoriad ar Ysgol Bro Alun, Wrecsam

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Hysbysiad Statudol

Yn dilyn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar 08 Ionawr 2019, rhoddwyd caniatâd i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol am gyfnod o 28 diwrnod, i alluogi’r cynigion i symud ymlaen

Bydd yr Hysbysiadau Statudol yn cael eu cyhoeddi rhwng 15 Ionawr 2019 a 12 Chwefror 2019.

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r gymuned leol a’r gymuned ehangach ddysgu am y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion Ysgol Bro Alun yn barhaol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i gynyddu lleoedd yn Ysgol Bro Alun. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 3 Hydref 2018 ac yn gorffen ar 15 Tachwedd 2018.