Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ymholi Treth y Cyngor

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â ni gyda'ch ymholiadau am Dreth y Cyngor, Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Ni allwn ymateb i ymholiadau ynghylch Treth y Cyngor awdurdodau eraill. Cyswllt i fanylion cysylltu ag awdurdodau gerllaw

Os nad yw eich ymholiad ynghylch treth y cyngor, defnyddiwch y ffurflen ymholi gyffredinol sydd ar gael ar y wefan hon.

Gallwn ymateb i'ch ymholiad yn ystod oriau swyddfa: 8.30am - 5.30pm dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau cyhoeddus).

Ceisiwn ein gorau i ymateb i'ch ymholiad cyn gynted â phosibl o'i dderbyn. Fodd bynnag, gall ymholiadau mwy cymhleth gymryd mwy o amser, os bydd angen ymchwilio ymhellach am atebion.

* yn dynodi fod rhaid llenwi'r maes.

Dychwelyd yn ôl i dudalen gartref Treth y Cyngor

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion
Eich Ymholiad
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.