Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Stadau Tai Brychdyn

Swyddfa Ystadau Tai Brychdyn sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Brymbo, Brynteg, Bwlchgwyn, Caego, Coedpoeth, Gwynfryn, Minera, Moss, New Broughton, Pentre Broughton, Southsea a Thanyfron.

Ar agor: 9.00am - 4.30pm Dydd Llun - Dydd Iau; 9.00am - 4.00pm Dydd Gwener.

Cyhoeddiadau Swyddfa Stadau Tai Brychdyn

Mae yna garejis Cyngor ar gael ar draws yr ardal.

Mae safleoedd garej ar gael ar hyn o bryd i’w rhentu yn y Brymbo, Caego, Coedpoeth, Southsea a Thanyfron am £40.50 y flwyddyn.

Mae staff Swyddfa Ystadau Tai Brychdyn ar hyn o bryd yn cynnal eu harchwiliad chwarterol o holl dai a fflatiau Cyngor yr ardal ac am atgoffa’r tenantiaid o’u dyletswydd i sicrhau bod eu gerddi a’r llefydd y maen nhw’n eu rhannu â thenantiaid eraill mewn ystum da.