Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Ystadau Tai Caia

Swyddfa Ystadau Tai Caia sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Coed Aben - Tanycoed, Fenwick Drive - Tanydre, Glan Gors, Kingsley Circle, Ffordd Montgomery, Queensway, Spring Lodge a Whitegate.

Ar Agor: 9.00am - 4.30pm Dydd Llun - Dydd Iau; 9.00am - 4.00pm Dydd Gwener.

Cyhoeddiadau Swyddfa Ystadau Tai Caia

Cylchlythyr Caia

Mae ‘Cylchlythyr Caia’ yn cael ei ddosbarthu ar hyn o bryd.

Hoffech Chi Gael Garej?

Mae gennym ni nifer o garejis i’w rhentu ar hyn o bryd mewn gwahanol rannau o’r dref. I gael y manylion cysylltwch â’r Swyddfa Ystadau Tai Caia ar 01978 317040.

Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr

Am fanylion pellach cysylltwch â Swyddfa Ystadau Tai Caia.