Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Ystadau Tai Gwersyllt

Ar Agor: 9.00am - 4.30pm Dydd Llun - Dydd Iau; 9.00am - 4.00pm Dydd Gwener.

Swyddfa Ystadau Tai Gwersyllt sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Bradley, Cefn y Bedd, Tanyrallt, Gwersyllt, Llai, y Pandy, Rhosrobin a Summerhill.

Cyhoeddiadau Swyddfa Ystadau Tai Gwersyllt

Mae yna garejis Cyngor ar gael ar draws yr ardal.

Mae safloeodd garej ar gael ar hyn o bryd am £40.50 y flwyddyn yn Bradley, Gwersyllt a’r Llai.

Mae staff Swyddfa Ystadau Tai Gwersyllt ar hyn o bryd yn cynnal eu harchwiliad chwarterol o holl dai a fflatiau Cyngor yr ardal ac am atgoffa’r tenantiaid o’u dyletswydd i sicrhau bod eu gerddi a’r llefydd y maen nhw’n eu rhannu â thenantiaid eraill mewn ystum da.