Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Ystadau Tai Plas Madoc

Swyddfa Ystadau Tai Plas Madoc sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Acrefair, Cefn Mawr, Dolywern, Froncysyllte, Y Garth, Glyn Ceiriog, Halton, Llanarmon DC, Llwynmawr, y Pandy, Pontfadog, Rhosymedre, Plas Madoc, Ruabon, Tregeiriog, Trefor a’r Waun.

Ar Agor: 9.00am - 4.30pm Dydd Llun - Dydd Iau; 9.00am - 4.00pm Dydd Gwener.

Cyhoeddiadau Swyddfa Ystadau Tai Plas Madoc

Mae yna garejis Cyngor ar gael ar draws yr ardal.

Mae safleoeodd garej ar gael ar hyn o bryd i’w rhentu am £40.50 y flwyddyn yng Nghefn Mawr, Rhiwabon a’r Waun.

Mae staff Swyddfa Ystadau Tai Plas Madoc ar hyn o bryd yn cynnal eu harchwiliad o holl dai a fflatiau’r Cyngor ac am atgoffa tenantiaid o’u dyletswydd i sicrhau bod eu gerddi a’r llefydd y maen nhw’n eu rhannu gyda thenantiaid eraill y Cyngor mewn ystum da.