Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Ystadau Tai Rhosllanerchrugog

Swyddfa Ystadau Tai y Rhos sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Johnstown, Pen-y-Cae, Ponciau a Rhosllannerchrugog.

Ar Agor: 9.00am - 4.30pm Dydd Llun - Dydd Iau; 9.00am - 4.00pm Dydd Gwener.

Cyhoeddiadau Swyddfa Ystadau Tai Rhosllanerchrugog

Mae Swyddfa Ystadau’r Rhos sy’n rheoli tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym Mhenycae, Ponciau a Rhos.