Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Ganolog Ystadau Tai Wrecsam

Swyddfa Ganolog Ystadau Tai Wrecsam sy’n gyfrifol am reoli tai, fflatiau ac ati Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardaloedd Acton, Bryn Offfa, Ffordd y Lofa/Colliery Road, Crescent Close, Hermitage, Huntroyde, Little Acton, Maesgwyn, Maesydre, Meifod Place, Rhosddu, Rhosnesni, Bronydre, Ffordd Caia/Caia Road, Cambrian Place, Gresfordd, Holt, Y Merffordd/Marford, Y Rhosydd/Rossett, Pentre Maelor/Isycoed, Bangor Is-y-Coed, Bettisfield, Bronington, Erbistock, Eyton, Hanmer, Marchwiel, Owrtyn, Penley, Tallarn Green/Isycoed a Worthenbury.

Oriau Agor

Dydd Llun: 9:00 - 4:30
Dydd Mawrth: 9:00 - 4:30
Dydd Mercher: 9:00 - 4:30
Dyd Iau: 10:30 - 5:30
Dydd Gwener: 9:00 - 4:30

Oriau agor 8.30 - 5.30 Dydd Llun – Dydd Gwener

Cyhoeddiadau Swyddfa Ganolog Ystadau Tai Wrecsam

Hoffech Chi Gael Garej?

Mae yna garejis Cyngor ar gael ar hyn o bryd i’w rhentu mewn sawl ardal. Am fanylion, cysylltwch â’r Swyddfa Ystadau Tai ar 01978 292062.

Parthau Caled / Llefydd Parcio Ar Safle Tŷ, A Gostwng Pafin

Mae Swyddogion Ystadau Tai yn mynd o gwmpas ar hyn o bryd yn rhestru’r tai hynny y mae’n ymddangos iddyn nhw greu parth caled/lle parcio ar safle’r tŷ heb ganiatâd, ac yn ysgrifennu at y trigolion i ofyn iddyn nhw wneud cais. Os ydych chi wedi symud i dŷ oedd â pharth caled/lle parcio o’r fath pan aethoch chi yno mae’n bosibl y cewch chi lythyr. Cysylltwch â ni am gyngor.

Cymdeithasau Tenantiaid A Phreswylwyr

I gael manylion y cyfarfodydd neu unrhyw wybodaeth bellach holwch yn y Swyddfa Ystadau Tai.

Rheoli'r Stadau

Mae’r swyddogion yn mynd o gwmpas unwaith eto i gael golwg ar gyflwr tai a gerddi tai’r Cyngor i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael eu cadw yn ôl amodau a thelerau’r cytundebau tenantiaeth. Gwnewch yn siŵr fod eich gardd yn daclus er mwyn sicrhau na chewch chi lythyr ganddyn nhw.

I wybod mwy am y gwaith, cysylltwch â Swyddfa Ganolog Ystadau Tai Wrecsam.