Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Tai

Mae’r Adran Dai a’r Economi yn ailddatblygu

Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol a'i fantra yw rhoi'r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd "Gwneud Unwaith a'i Wneud yn Iawn"?

Os oes gennych yr agwedd iawn, profiad ac yn dyheu am her, gall y swyddi canlynol fod o ddiddordeb i chi:

Am drafodaeth anffurfiol ar unrhyw un o’r swyddi hyn gallwch gysylltu â Steve Davies, Arweinydd Atgyweirio Tai ar 01978 315371 neu e-bost at steve.davies@wrexham.gov.uk.