Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysu Atgyweirio

Rhaid i chi hysbysu unrhyw namau neu ddifrod ar unwaith i ni rhag bod difrod mwy difrifol yn digwydd. Gallwch wneud hyn trwy unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

Pan fyddwch yn hysbysu atgyweirio, rhowch y wybodaeth ganlynol bob tro: