Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dogfennau Bellach

Paratoi ar gyfer argyfwng - Beth rydych angen ei wybod

Ar y cyd â holl awdurdodau eraill Gogledd Cymru, mae Cyngor Wrecsam wedi paratoi taflen newydd fydd yn helpu sicrhau eich bod yn barod ar gyfer rhai o'r argyfyngau y gall bywyd eu taflu atoch.

Mae'r daflen ar gael o holl dderbynfeydd y Cyngor ac mae'n amlinellu beth i'w wneud os digwydd rhybudd llifogydd difrifol, toriadau trydan a dŵr a damweiniau diwydiannol. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar beth i'w roi mewn 'Bag Cydio Argyfwng' a sicrhau eich bod yn aros mewn cysylltiad â theulu a chyfeillion ac yn gwybod sut mae'r sefyllfa'n newid.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cynllunio at Argyfwng Cyngor Wrecsam ar 01978 292023.