Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arolwg Perygl Llifogydd

Rydyn ni’n ceisio adnabod yr hyn sy’n achosi perygl llifogydd i’ch eiddo chi, a deall yr effaith y gallai llifogydd ei gael arnoch chi.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech chi’n treulio ychydig o funudau yn ateb ychydig o gwestiynau am eich ardal chi, a’r wybodaeth neu’r gwasanaethau a fyddai’n ddefnyddiol yn eich barn chi.

Defnyddir canlyniadau’r arolwg hwn i hysbysu’r Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd.