Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefndir Hanesyddol Meiri Wrecsam

Cyn 1857, cyflawnwyd gweinyddiaeth Wrecsam yn bennaf gan lysoedd maenorol y bonedd mwyaf blaenllaw a festri'r plwyf. Nid allai'r llysoedd maenorol ymdopi â dyletswyddau llywodraeth leol cymhleth ymhell cyn 1857 a gwnaeth festri'r eglwys iawn am hyn trwy ychwanegu materion seciwlar i fusnes gwreiddiol yr eglwys.

Fodd bynnag, roedd yr anawsterau o weinyddu llywodraeth leol yn parhau. Roedd gwahanol awdurdodau yn rheoli gwahanol faterion yn Wrecsam ac roedd materion iechyd cyhoeddus yn achosi problemau arbennig. Penderfynodd werin bobl fwyaf blaenllaw'r dref ddeisebu'r Cyfrin Gyngor i roi Siarter Gorffori i'r dref a ddaeth i rym ar 23 Medi 1857.

Rhoddodd y Siarter Gorffori sail ddemocrataidd eang i ddatblygu llywodraeth leol fodern yn Wrecsam, a thrwy hyn sefydlwyd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam a Maer cyntaf Wrecsam, Thomas Edgworth.

Heddiw, etholir aelodau o'r Cyngor i fod yn Faer yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae'r Maer yn gwasanaethu am flwyddyn, er bo rhai meiri wedi gwasanaethu am ddwy flynedd neu fwy yn y gorffennol.

Mae'r Flwyddyn Faerol yn un brysur bob amser ac yn cynnwys 5 digwyddiad dinesig ffurfiol: Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, Ymweliad Dinesig â'r Eglwys, Penwythnos Aduniad y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Dawns Elusennol a Gwasanaeth Coffa Blynyddol.

Yn ogystal â'r digwyddiadau dinesig mwy ffurfiol, ar gyfartaledd bydd y Maer hefyd yn mynychu dros 400 o ddigwyddiadau eraill yn ystod ei flwyddyn faerol.

Wrth gwrs, bydd y Maer yn cael llawer mwy o wahoddiadau a bydd nifer o'r rhain yn cael eu mynychu gan y Dirprwy Faer sef.

Ar ddechrau'r flwyddyn hon gall y Maer enwebu elusen neu elusennau a fydd yn derbyn arian a gesglir mewn digwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae elusennau lleol wedi cael miloedd o bunnau o ganlyniad i Gronfa Elusen y Maer. Yn ogystal ag elusennau enwebedig mae'r Maer yn ystyried ceisiadau am roddion gan unigolion anghenus ac achosion da eraill.