Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i gysylltu â ni

Sut i gysylltu â ni

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn darparu ystod o wasanaethau o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid.  Gallwch ymweld â’n swyddfeydd am gyngor a gwybodaeth.  Mae oriau agor ein swyddfeydd fel a ganlyn:
Dydd Llun i ddydd Gwener: 8.30am - 5.30pm.

Bydd y Tîm Ymateb Cychwynnol hefyd yn gallu’ch cyfeirio at yr holl wasanaethau sydd ar gael gan yr Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Os hoffech siarad wyneb yn wyneb gydag aelod o staff, dewch i’n gweld ni yn Cyswllt Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.

Y tu allan i oriau swyddfa mae gennym wasanaeth brys y tu allan i oriau arferol.